สร้างรั้วบ้าน ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยที่ดีต้องเริ่มต้นดี ตั้งแต่รั้วบ้าน การนำศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิมาปรับใช้กับที่พักอาศัยในปัจจุบัน โดยให้กระแสพลังสามารถพัดผ่านเข้ามาที่ประตูหน้าของตัวบ้านได้สะดวก และให้รั้วบ้านทางด้านข้างและด้านหลังช่วยกักเก็บกระแสพลัง รวมถึงวิธีที่จะช่วยแก้ไขรั้วบ้าน เพื่อให้มีฮวงจุ้ยที่ดี อ่านต่อสร้างรั้วบ้าน... อ่านต่อสร้างรั้วบ้าน ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย